Artikel

Controlling en Finance & Administration Academy versnellen het groeipad van TriFinance-consultants

14 december 2022

Recent lanceerde TriFinance twee nieuwe trainingstrajecten voor zijn consultants: de Controlling Academy en Finance & Administration Academy. De Academies richten zich tot finance professionals met enkele jaren ervaring die de ambitie hebben door te groeien naar een job als respectievelijk controller of finance manager. Dankzij een praktijkgericht leertraject met focus op zowel hard skills als soft skills en het uitbouwen van een learning community, krijgen de consultants alle tools in handen om hun groeipad te versnellen.

Een gesprek met de initiatiefnemers voor de Academies Fien Vanbiervliet (Care Lead Belgie bij TriFinance), Serge Vigoureux (BCB Leader Management Information & Systems) en Kristoff Temmerman (BCB Leader Transition & Support Gent / Roeselare).

Fien Vanbiervliet, Care Lead België bij TriFinance: "Pas afgestudeerden die hun carrière bij TriFinance starten, stappen sowieso in ons Young Hub-programma, een tweejarig traineeprogramma met focus op financiële kennis en soft skills in consultancy. Met de Controlling Academy en Finance & Administration (F&A) Academy hebben we nu ook twee vervolgtrajecten uitgestippeld. Uit de ontwikkelingsgesprekken met onze jongere medewerkers bleek, ondanks ons uitgebreide algemene trainingsaanbod, namelijk een reële nood aan dergelijke formeler uitgestippelde trajecten voor deze twee carrièrepaden. Dat de plaatsjes in beide academies heel snel gevuld waren, bewijst alvast dat we erin geslaagd zijn om met dit aanbod in te spelen op reële leernoden bij onze medewerkers.”

Van startende professional naar adviseur

Kristoff Temmerman, BCB Leader Transition & Support Gent / Roeselare, vult aan: “De kloof tussen opleidingen aan de hogeschool of universiteit en de kennis en competenties die nodig zijn in het financiële werkveld, blijft erg groot. Pas afgestudeerden hebben slechts in beperkte mate de technische kennis die nodig is op financiële afdelingen van bedrijven. En hoe tech-savvy de jongste generatie op onze arbeidsmarkt ook is, de specifieke kennis van IT-tools die ze nodig hebben in het werkveld, krijgen ze niet mee uit het onderwijs, maar wordt pas opgebouwd bij de start van hun carrière. Young Professionals moeten de eerste jaren na hun studies dus nog heel wat stappen zetten om de basiskennis en -vaardigheden te verzamelen die ze nodig hebben om succesvol te zijn in hun job. Tegelijk merken we dat startende professionals de ambitie hebben om snel te evolueren vanuit een meer operationele functie naar een adviesrol. Met de academies willen we hen niet alleen een stevige technische basis meegeven in hun gekozen expertisedomein, maar ook coachen op het vlak van soft skills om die adviesrol te kunnen opnemen.”

“Ik durf gerust te stellen dat de Controlling Academy uniek is op de markt in België.”

Serge Vigoureux, BCB Leader Management Information & Systems

Expertise vanuit de praktijk

"De Controlling Academy heeft specifiek de ambitie om de bestaande lacune in het opleidingsveld op te vullen”, voegt Serge Vigoureux, BCB Leader Management Information & Systems toe. “Wie de ambitie heeft controller te worden, kan hiervoor in België nergens een geïntegreerde opleiding volgen. Dat verklaart ook deels waarom er in België zo'n tekort is aan controllers. Wie zich in controlling wil bijscholen, kan wel enkele cursussen volgen, maar die worden niet gegeven door ervaren controllers die zelf in het werkveld staan. Daarnaast is er ook een uitgebreid aanbod aan IT-trainingen, maar die missen de focus op wat relevant is voor een controller. De Controlling Academy daarentegen is ontwikkeld door ervaren controllers en legt echt de brug tussen de functionele kennis, IT-kennis en soft skills die een controller nodig heeft. Ik durf gerust te stellen dat de Controlling Academy uniek is op de markt in België. Door jonge TriFinance-consultants de mogelijkheid te geven dit traject te volgen, versnellen we hun persoonlijke groei om een functie als controller op te nemen en willen we mee een antwoord bieden op de schaarste aan controllers op de arbeidsmarkt.”

“De deelnemers aan de Academy moeten hun opgedane kennis de volgende dag in praktijk kunnen omzetten op hun project.”

Kristoff Temmerman, BCB Leader Transition & Support Gent / Roeselare

Kristoff: “Ook in de Finance & Administration Academy staat die praktijkgerichte aanpak centraal. De trainingen zijn ontwikkeld door onze ervaren consultants vanuit het idee dat de deelnemers van de Academy de opgedane kennis de volgende dag in praktijk moeten kunnen omzetten op hun project. We hebben niet de ambitie om een exhaustief beeld te geven van alle wet- en regelgeving, die sowieso erg snel verandert. Wel willen we een grondige basiskennis meegeven in topics als vennootschapsbelasting, bedrijfsrecht, afsluitprocessen en financiële rapportage; waarbij het aanreiken van handvatten om hier zelf mee aan de slag te gaan in een bedrijfscontext centraal staat. Naast die technische kennis, is ook de aandacht voor soft skills minstens even belangrijk. Hoe krijg ik mijn topic op de agenda bij het management, hoe maak ik een analyse en breng ik de resultaten hiervan op een overtuigende manier over, hoe formuleer ik een advies … ?”

“Ook buiten de Academies hopen we dat de deelnemers contact zoeken met elkaar en leren van elkaars ervaringen.”

Fien Vanbiervliet, Care Lead België bij TriFinance

10% van het verhaal

“Minstens even belangrijk als de technische kennis en focus op soft skills die in de academies aan bod komen, is het community-aspect. Dankzij de Academies komen de consultants niet alleen in contact met consultants met gelijkaardige interesses en ambities uit andere units, maar ook met de senior consultants die hun expertise op dat vlak delen. Met de klassikale trainingsmomenten willen we een basis leggen, maar ook daarbuiten hopen we dat de deelnemers contact zoeken met elkaar en leren van elkaars ervaringen. Op die manier dragen de academies ook bij tot het netwerk van de consultants binnen TriFinance,” legt Fien uit.

“De deelname aan de Academies kan niet los gezien worden van het groeipad van de consultants op hun projecten.”

Serge Vigoureux, BCB Leader Management Information & Systems

“Het belang van dat netwerk, kan niet onderschat worden”, onderstreept ook Serge. “Formele trainingen hebben slechts het kleinste aandeel in een leertraject volgens het 70-20-10 model. Het netwerk waarbinnen je leert en werkt, is dubbel zo belangrijk als de trainingsmomenten op zich. 70% van het leren gebeurt in de praktijk. Daarom kan de deelname aan de Academies ook niet los gezien worden van het groeipad van de consultants op hun projecten. Bij TriFinance waken we er uiteraard sowieso over dat de projecten matchen met de ambities van de consultant. In het opzet van de academies is er bovendien een wederzijds engagement van zowel TriFinance als de consultants dat hun projecten tijdens de 2 of 3 jaar van het Academy-track controlling projecten of F&A-projecten zijn. Zo kunnen ze de opgedane kennis en inzichten meteen in de praktijk omzetten.

Dat idee vertaalt zich ook in de evaluatie van de deelnemers. Ook hier ligt de focus meteen op de praktische toepassing van de kennis, inzichten en skills. Via een business case werkt de deelnemer een specifiek topic uit in de context van een project bij de klant. Zo worden de deelnemers niet beoordeeld op theoretische kennis, maar op hun skills om die kennis om te zetten in de praktijk in een specifieke context. Het is die combinatie van de business case en positieve feedback vanuit de projecten die zich na het afronden van een tweejarig traject in de F&A Academy en driejarig traject in de Controlling Academy zal vertalen in het behalen van een certificaat.”

“Deelnemen aan de Academies is dus niet vrijblijvend. Het wederzijdse engagement hierin is voor mij belangrijk”, voegt Kristoff nog toe. “Samen met de consultants zorgen we voor de juiste focus in hun projecten, zodat ze hun nieuwe kennis en inzichten meteen in praktijk kunnen omzetten bij de klant. Die directe link met de praktijk zorgt ervoor dat er echte groei is bij de consultants en dat de nieuwe inzichten verankerd worden. Uiteraard komt dit ook de klant enkel ten goede aangezien de consultant extra kennis meeneemt en extra gemotiveerd is om die in te zetten. Helemaal in lijn dus met onze filosofie ‘Furthering People for Better Performance in Do-How’.

Ontdek de carrièremogelijkheden bij TriFinance

Versnel je carrière bij TriFinance