Artikel

Business Managers ‘Public Sector’ leveren maatwerk voor klanten en project consultants.

Key messages
  • Onze operationele ondersteuning en pragmatische advisering zijn zeer divers
  • Nazorg en follow up zijn twee van onze kernwaarden
  • Een project consultant van TriFinance heeft altijd een heel team achter zich

“Omdat we steeds maatwerk leveren, luisteren we in de eerste plaats heel goed naar onze klanten. Dat doen we trouwens niet minder met onze project consultants, voor wie we geschikte opdrachten zoeken. Hun ambities en groeitrajecten trachten we steeds optimaal te matchen met de behoeften van de klant.” Business managers Julie Vereycken, Katrien Gielen en Bart Van der Velde laten hun licht schijnen over hun Blue Chip Boutique (BCB) ‘Public Sector’.

De BCB ‘Public’ bestaat uit 35 project consultants, met in meer of mindere mate een specifieke ervaring en expertise binnen de publieke sector en een netwerk van een 30-tal interim managers. Zij worden dagdagelijks begeleid door een BaseCamp van 8 medewerkers, waaronder de drie business managers. Bart legt uit dat ‘Public’ lokale besturen, intercommunales, Vlaamse agentschappen en overheidsbedrijven als belangrijkste klanten heeft. “Onze operationele ondersteuning en pragmatische adviesverlening gaat vandaag reeds zeer breed”, voegt Katrien hier aan toe. “Overheidsopdrachten, financiële vraagstukken, organisatieontwikkeling of oefeningen rond digitalisering, het zijn allemaal oplossingen die we vandaag reeds uitrollen bij onze klanten.” Een ‘klimaatregisseur’ nodig? Een diensthoofd huisvesting of infrastructuur? Iemand die de aankoopdienst uittekent en op poten zet? Een project consultant die de mobiliteit in de gemeente helpt optimaliseren of een tijdelijke financieel directeur? We hebben het allemaal.

De Blue Chip Boutique ‘Public Sector’ bestaat uit 35 project consultants, 8 medewerkers in het BaseCamp en een netwerk van een 30-tal interim managers.

“Project-, proces- en verandermanagement zitten eveneens in ons portfolio, haakt Julie in. “Net zoals bij de andere BCB’s van TriFinance, maar bij Public hebben we echter zeer vaak te maken met het spanningsveld tussen administratie en de politieke overheid.” Dat vereist voor Bart steeds opnieuw het actief werken aan het uitkristalliseren van de vraag en het bouwen aan consensus over de echte doelstelling van de opdracht. “We kennen de publieke ‘werkvloer’ en anticiperen daar steeds op. Bovendien spreken we uw taal en kennen we uw uitdagingen en noden door en door. Hierdoor slagen we er beter in om de juiste oplossing met de juiste consultants uit te rollen, waardoor we opdrachten steevast beter kunnen laten landen.”

Welke trefwoorden naast ‘maatwerk’ kenmerken de BCB Public? Katrien: “Pragmatisme, resultaatgerichtheid, cocreatie en flexibiliteit. We creëren samen op de werkvloer werkbare oplossingen op maat van de klant, die we graag ook mee implementeren. Bij ons is de kous niet af wanneer het antwoord op papier staat. Ook de ‘nazorg’ staat bij ons centraal.”

“Maatwerk, pragmatisme, resultaatgerichtheid, cocreatie en flexibiliteit.”

“Als business managers gaan we ook actief de baan op. Door Corona moet dat nu virtueel, maar het liefst vertellen we ons verhaal face-to-face aan de klanten. We zetten hiermee in op het écht kennen van de klant om zo ook maximaal inzicht te verwerven in zijn uitdagingen en behoeften. Dat stelt ons immers in staat om proactief competenties en expertise in huis te halen en nieuwe producten te ontwikkelen op maat van de klant”, legt Bart uit.

“Een project consultant bij TriFinance heeft steeds een heel team achter zich.”"We helpen ze groeien door hen missies te bezorgen die vooral aansluiten bij hun ambitie en het groeipad dat we samen hebben uitgestippeld. Ze kunnen terugvallen op mentoren, coaches, cursussen, trainingen en een hele reeks online tools."

“De BCB Public, en TriFinance in het algemeen, bestaan om haar mensen professioneel te helpen groeien. We focussen ons in de eerste plaats op de project consultants. Wanneer zij zich goed voelen, leveren ze beter werk af en allen varen er wel bij, ook de klant. Dat noemen we Economies of Motivation®”, verklaart Katrien.

“De mensen die bij ons aan de slag zijn, zitten aan het stuur van hun carrière” legt Julie verder uit. “ Wij helpen ze groeien door hen in te zetten op opdrachten die vooral in lijn zijn met hun ambitie en samen uitgestippeld groeitraject. Ze kunnen hierbij beroep doen op mentoren, coaches, opleidingen, trainingen en een heel aanbod online tools. Een project consultant bij TriFinance heeft steeds een heel team achter zich.”

“We doen tenslotte ook heel wat projecten in samenwerking met de andere BCBs”, benadrukt Bart. “TriFinance-België bestaat immers uit een reeks entiteiten met een vlakke netwerkorganisatie waardoor we onze publieke kennis vlot combineren met de expertise van de andere BCB’s. Hierdoor zijn we in staat unieke en op maat gemaakte oplossingen te creëren voor vaak complexe uitdagingen. Denk bijvoorbeeld aan MATiz.