Artikel

Data & Analytics en het collectieve succes van een team

26 januari 2024

Kenmerkend voor de Pragmatic Advisory & Implementation dienstverlening van TriFinance is de integratie van kennisopbouw, methodologie en teamwerk binnen een Expert Practice structuur

Zo bestaan er Expert Practices voor risk, ESG-rapportage, bedrijfsprocesbeheer, ERP en data & analytics. Elke Expert Practice wordt geleid door een Expert Practice Leader die verantwoordelijk is voor het initiëren van projecten, teammanagement en het aantrekken van talent om de practice verder te ontwikkelen. 

In dit artikel introduceren we de Data & Analytics Expert practice in een kort interview met Project Consultants Evert Augustyns en Arno Hemeleers, en hun Expert Practice Leader Maarten Lauwaert.

Unplugged met wijn, fiets en trompet

Maarten Lauwaert is een toegewijde vader van drie. ‘Met drie jonge kinderen valt er thuis altijd wat te beleven!’ zegt hij. ‘Daarnaast speel ik in mijn vrije tijd trompet in een concertband, en probeer ik mijn conditie te onderhouden op de fiets. Ik kan erg genieten van actief bezig te zijn in de natuur, ideaal om het hoofd leeg te maken!’ 

Een herkenbare situatie voor Evert Augustyns. Ook hij spendeert buiten het werk veel vrije tijd met zijn twee jonge kinderen. ‘Ik probeer fit te blijven door te lopen en te fietsen’ zegt hij. ‘Maar je kunt mij vooral plezieren met lekker eten, bij voorkeur een goede BBQ en een glas wijn.’

Arno Hemeleers, als hij niet achter zijn bureau zit, raakt in zijn vrije tijd extra gemotiveerd als hij zich sportieve doelen kan stellen. Daarom zweert hij bij buitenactiviteiten zoals fietsen, hardlopen en wandelen.

Alle drie werken ze met vele andere collega's intensief samen in het Data & Analytics-team. Kom meer te weten over hun inzichten en ervaringen in dit interview. We praten over het belang van data engineering, de waarde van teamwerk, wederzijdse mentoring en de uitwisseling van kennis.

Het DNA van het D&A-Team

Eind 2017 startte Maarten Lauwaert met een team dat sterke Power BI-kennis combineerde met expertise in finance en controlling. In het begin van zijn carrière had hij als businessanalist of projectmanager vastgesteld dat BI- en rapporteringsprojecten niet altijd vlot verliepen.

‘Er bestond vaak een communicatiekloof tussen business en BI-professionals,’ zegt hij. ‘Beiden begrepen hun deel van het verhaal zeer goed, maar samen tot een goed resultaat komen was niet eenvoudig.’

Zo groeide het idee om bij TriFinance een BI-team op te richten dat aandacht besteedt aan zowel functionele als technische BI-kennis. Een van de eerste Project Consultants die in 2017 aan boord kwam, was Evert Augustyns.

‘Ik ben 11 jaar geleden gestart als consultant bij Transition & Support (T&S) Antwerpen,’ zegt hij. ‘Al van in het begin werd ik getriggerd door het automatiseren van manuele processen via macro’s of power query, rapportering via excel, access en PowerPivot. Toen ik in 2017 overstapte naar Management Information & Systems (MI&S) en we op de Power BI trein sprongen, merkte ik snel dat het voor mij persoonlijk the way to go was. Zowel voor mijn persoonlijke groei als voor het grote potentieel in de markt.’

Vanaf het begin was het voor het Data & Analytics team cruciaal om de rapporteringsbehoeften van een bedrijf te registreren. ‘Als je eenmaal weet welke KPI's relevant zijn,’ zegt Maarten Lauwaert, ‘en hoe ze berekend en gerapporteerd worden, kun je dat vertalen in een optimaal data-model en een technische analytics-architectuur.’

Als je eenmaal weet welke KPI's relevant zijn en hoe ze berekend en gerapporteerd worden, kun je dat vertalen in een optimaal data-model en een technische analytics-architectuur.

Maarten Lauwaert, Expert Practice Leader Data & Analytics

Van Power BI-team naar een Data & Analytics-team

Het team leverde al snel zijn eerste projecten op. Ze organiseerden geregeld trainingen over Power BI en begonnen met het bouwen van gestandaardiseerde modellen die hun controllingervaring vertaalden naar gebruiksklare Power BI-dashboards.

Geleidelijk aan breidde het team uit met ervaren BI-professionals. ‘We konden onze capaciteiten op het gebied van data engineering en data science aanzienlijk vergroten,’ zegt Maarten Lauwaert. ‘We evolueerden al snel van een Power BI-team naar een volwaardig Data & Analytics-team.’ 

Klanten beschouwen ons als een volwaardige datapartner. Dat geeft ons de mogelijkheid aan een langetermijnrelatie te bouwen, via support na een implementatie bijvoorbeeld, maar ook als sparringpartner voor nieuwe rapporteringsvragen, de uitrol van nieuwe technologie, of het opzetten van een degelijke governance.

Evert Augustyns, Project Manager, Data & Analytics

Een volwaardige datapartner

De meer dan 20 data & analytics consultants helpen klanten elke dag weer betere beslissingen te nemen op basis van data. Ze maken daarbij gebruik van de nieuwste analytics-concepten, zoals lakehouses en machine learning-modellen, maar beginnen altijd met de behoeften van de business rond data om betere beslissingen mogelijk te maken.

‘Ik merk dat klanten ons meer en meer als een volwaardige datapartner beschouwen, wat ons de mogelijkheid geeft om aan een langetermijnrelatie te bouwen,’ zegt Evert. ‘Zo blijven we na een initiële implementatie vaak aan boord voor support, maar worden we ook gevraagd als sparringpartner voor nieuwe rapporteringsvragen of de uitrol van nieuwe technologie. Naast het technische luik van die opzet, merk ik ook dat er bij meer en meer bedrijven de nood groeit om een degelijke governance op te zetten, wat ook weer nieuwe opportuniteiten voor ons creëert.’

Een voorbeeld van een soortgelijk project is Fiberklaar, een grote speler in de telecomsector. Hier zijn we gestart met het overnemen van een bestaande rapporteringsoplossing in Azure en Power BI. Op dit moment zijn we deze setup aan het verbeteren en structureren in verschillende waves op basis van de prioriteiten: operations, finance,… Naast het technische structureren hebben we hen ook geholpen in het opzetten van een organisatiestructuur om de rapportering te omarmen.’

De sterkte van het team is elk individueel teamlid. De sterkte van elk teamlid is het team.

De voorbije jaren is het team fel gegroeid. ‘Mijn rol is daarbij geëvolueerd van BI consultant naar Project Manager,’ zegt Evert Augustyns. ‘Iets waar ik mijn gading wel in vind. Het aansturen van een team en het meewerken aan de strategie en de groei van ons team geeft me veel voldoening.’

Voor Arno Hemeleers, een van de jongste aanwinsten van het Data & Analytics-team is precies de teamstructuur een absoluut pluspunt. ‘Hoewel D&A een groep consultants is met ieder een ander project, is er echt wel sprake van wel een team en niet ieder voor zich,’ zegt hij. 

Toen ik voor TriFinance koos, wou ik graag meewerken aan ‘completere’ projecten, van ruwe data tot insights.

Arno Hemeleers, Project Consultant, Data & Analytics

Het belang van mentoring, coaching en persoonlijke follow-up

Wanneer hij gevraagd wordt wat hem aantrekt bij TriFinance wijst Arno op de mentoring, coaching en de persoonlijke follow-up , die hij cruciaal noemt voor iemand die zijn carrière nog voor zich heeft.

‘Bij TriFinance vond ik wat ik nodig had aan het begin van mijn carrière. Wanneer je als junior in het werkveld wordt gedropt kan dat overweldigend zijn. Een simpele vraag als ‘Hoe loopt het bij de klant?’ of een diepgaand gesprek over toekomstperspectieven, kunnen daarbij een groot verschil maken. Er wordt hier naar mijn ambitie geluisterd en nieuwe projecten sluiten daar steeds bij aan.’

‘Het project waar ik momenteel aan meewerk is een BI-implementatie bij Comfort Energy. Bij mijn opstart waren mijn taken eerder ondersteunend maar al snel kreeg ik het vertrouwen om zelf ideeën uit te denken voor zowel de backend als voor de Power BI-rapportering. Toen ik voor TriFinance koos, wilde ik graag meewerken aan ‘completere’ projecten, van ruwe data tot insights. Dit omdat ik de afwisseling leuk vind en ook omdat ik nog geen idee heb in welk domein ik mij verder wil ontwikkelen of specialiseren.

Het unieke karakter van het D&A-team

De data-experts kunnen elk voor zich wel aangeven wat werken in het team zo bijzonder maakt. Voor Expert Practice Leader Maarten Lauwaert is dat in de eerste plaats een combinatie van strategie en methodiek: ‘‘Wij trachten in onze projecten steeds te vertrekken vanuit de businessbehoeften van de klant,’ zegt hij. ‘Die vertalen we dan naar een goede technische architectuur. Daarom vind je in ons team zowel sterke technische als functionele profielen. Kennisdeling en teamwerk zijn kernwaarden van ons team en we zorgen ervoor dat iedereen op een goede manier wordt ondersteund.’

Evert Augustyns onderstreept de voordelen van een open structuur en het kennisdelen dat daardoor mogelijk wordt tussen de diverse teamleden. ‘In ons team vind ik het uniek dat we veel projecten als team aanvliegen - data engineers, data analisten en project managers - waardoor je voortdurend van elkaar kan leren. Daarnaast hebben we ook een hele open structuur waardoor we ook veel kennis delen met de collega’s die op andere projecten werken.'