Blog

De meerwaarde van mentoring

28 mei 2024

Een mentor. Zie jij ook meteen een oudere man vol levenswijsheid die de hand vasthoudt van iemand die kleiner of jonger is en nog volop het leven aan het ontdekken is?

Dan is jouw beeld over mentoring niet helemaal scherp. En toch… je hebt het ook niet helemaal mis. Mentoring gaat niet over leeftijd of anciënniteit. Waar het wel over gaat? Gidsen, vertrouwen geven, uitdagen, zelfinzicht en reflectie.

Mentoring krijgt bij TriFinance een prominente plaats bij het ondersteunen van de groei van onze medewerkers. Marjan Schollaert (Expert Manager XSU Care), Evelien Boon (Care Manager) en Jorn Hillaert (Project Manager), de drijvende krachten achter het mentoring concept binnen TriFinance, delen hun inzichten.

Wat is mentoring?

Eén van de grootste misvattingen over een mentor is dat deze pas in ‘the picture’ komt wanneer er een probleem is en dat de mentor dit probleem zal oplossen. “Mentoring is relevant in elke context en elke situatie en heeft als doel om jou als mens en professional te laten groeien. Een mentor zal je challengen, ervoor zorgen dat je kritisch naar jezelf en situaties leert kijken,” vertelt Jorn Hillaert. En toch blijft mentoring een vaag begrip. Op de vraag “Waarvoor staat mentoring voor jullie in één woord?” klonk het antwoord volmondig: “Groei!”

Mentoring is geen probleem-oplossing verhaal, maar een guidance- en reflectieproces over jouw groei.

Jorn Hillaert

Mentoring is niet onmiddellijk een pasklaar antwoord krijgen, maar durven reflecteren en uitproberen. Hetzelfde geldt voor een medewerker die in een stretch-situatie zit in zijn of haar job. Een situatie die hij/zij nooit eerder heeft meegemaakt, een skill die hij/zij voor het eerst moet toepassen.

En het is net daar waar een mentor toegevoegde waarde kan bieden. “Alle begin is moeilijk, maar je bent niet de enige die in zulke situatie heeft gezeten. Een mentor gidst jou vanuit zijn/haar eigen ervaring doorheen het proces. Door gerichte vragen te stellen, daagt de mentor je uit om zelf te reflecteren over de situatie zodat je in de toekomst anders kan omgaan met een soortgelijke situatie,” licht Evelien Boon toe.

Een mentor kan best practices delen die de groeicurve van een mentee een enorme boost geven.

Evelien Boon

Mentoring is niet enkel zinvol voor beginners. “Ervaren professionals hebben evenzeer baat bij een mentor. Het is ook maar wat je begrijpt onder ‘ervaren’. De échte uitdaging voor een mentor is om diepgang te creëren, uit te dagen, een spiegel voor te houden”, vult Marjan Schollaert aan. Het gaat dus over challengen en groeien.

De meerwaarde van mentoring

Wat is jouw ideale job of ultieme doel? En hoe concreet is dat doel dan? Het zijn vragen die ieder van ons wel eens voorgeschoteld krijgt. “Mentoring helpt je vandaag al om kleine stappen te zetten in de richting van een bepaald doel. Een mentor kan je daarin uitdagen, inspireren en gidsen om net die eerste stappen te zetten in functie van jouw groei en ontwikkeling. Het is een sparringspartner waarmee je regelmatig kan klankborden zodat je kan blijven leren on-the-job”, legt Jorn Hillaert uit.

Mentoring helpt je vandaag al om on-the-job kleine stappen te zetten in de richting van je ultieme doel.

Jorn Hillaert

Is een mentor dan per definitie ouder dan een mentee? Niet noodzakelijk. “De ervaring van de mentor wordt vaak afgestemd op specifieke topics waarin de stretch ligt bij de mentee, of dat nu een technische of soft skill is. Het gaat dus helemaal niet over leeftijd, anciënniteit of een functietitel, maar wel over kennis”, gaat Jorn verder. En net om die reden is mentoring niet enkel interessant voor consultants die aan het begin van hun carrière staan. “Een mentor is een vertrouwenspersoon, die toelaat dat de mentee zich kwetsbaar opstelt.” Mentoring is samen ontdekken, samen vooruitgaan.

What's in it for the mentee?

Zelfreflectie. Nadenken over wat anders en beter kan en vanuit die gedachten keuzes maken, want zelfinzicht is goud waard. “Het is een misvatting dat de mentor al het werk doet en dat de mentee gewoon moet luisteren. Het is aan beiden om een effort te doen in dit verhaal, maar stiltes kunnen er ook voor zorgen dat de mentee dieper gaat nadenken en reflecteren om zo tot inzichten te komen,” zegt Evelien.

The bigger picture. Of anders verwoord: meer en verder kijken dan je huidige takenpakket.
Het is goed om na te denken over hoe jouw taken passen in het grotere geheel of de processen bij je werkgever en hoe die dan bijdragen tot je verdere groei. On-the-job duik je vaak meteen in het werk, zonder eerst kritische vragen te stellen. Af en toe uitzoomen en nadenken over ‘hoe’ en ‘waarom’ geeft vaak meer diepgang.

Kwetsbaarheid en durf. Mentees zijn vaak bang om vragen te stellen of zich kwetsbaar op te stellen. Maar mentoring is net een concept waarbij psychologische veiligheid tussen mentor en mentee cruciaal is. Er zijn gewoonweg geen taboes. “In heel wat situaties heeft de mentee de antwoorden al in pacht, zonder het zelf te beseffen. Anderzijds wil je de mentee uitdagen om zelf naar de oplossing te zoeken. Een mentor zal op zo’n moment meerdere paden kunnen aanreiken om zelf tot een oplossing te komen.”

What's in it for the mentor?

People management. Mentoring is een eerste stap op het vlak van people management voor een mentor. Ook al is de mentor-mentee verhouding geen hiërarchische relatie, het is wel de ideale gelegenheid om breder te kijken dan de functionele prestaties van de mentee.

Voldoening. Als mentor wil je dezelfde eyeopener creëren voor je mentee! Het geeft enorm veel voldoening om een mentee te zien groeien, inhoudelijk on-the-job maar ook als professional of persoon. Je leert professionals reflecteren over hun taken, motivators, challenges en ontwikkelpunten waardoor ze meer zelfinzicht opdoen en die handvaten een volgende keer zelf opnieuw kunnen toepassen; en wie weet op hun beurt verder verspreiden aan mentees of their own. Die voldoening is torenhoog.

Breed vizier. Als mentor heb je in je eigen job ook de nodige challenges die je tegenkomt en dat vormt al snel je referentiekader. Inleven in de situatie van een mentee kan je uitdagen om uit je eigen tunnelvisie te stappen, met andere situaties/issues geconfronteerd te worden en naar het grotere geheel te kijken. Misschien zit je mentee in een andere omgeving,sector of teamsamenstelling als jij gewoon bent en is dit een opportuniteit om je eigen kennis en visie te verruimen.

Nobody’s perfect. It’s okay to make mistakes and to talk about it to your mentor. They’ve probably taken the same road in the past and can guide you a different direction and share their own best practices.

Marjan Schollaert

Mentor vs. coach

Bij TriFinance krijg je een mentor én een coach. De insteek van een mentor en een coach is verschillend, en net daarom zijn ze erg complementair.

Coaching richt zich op de langere termijn, visies, ambities. Een coach hoeft niet per se ervaring te hebben in het vakdomein van de coachee. De kracht van coaching ligt hem in de vaardigheid van het proces te begeleiden door de juiste (en vaak minder evidente) vragen te stellen en de spiegel voor te houden waardoor de coachee in zelfreflectie gaat. Tijdens het gesprek worden niet enkel de ambities maar ook de waarden, de angsten en overtuigingen van de coachee verder bekeken. Binnen TriFinance heb je meestal 1 vaste coach.

De mentor speelt in op de stretch die een consultant maakt binnen een project, domeinen waar de mentee zich minder comfortabel in voelt of nog in kan groeien. Een soortgelijke expertise of ervaring is dus een groot voordeel als mentor. Gedurende je carrière kan je daarom meerdere mentoren hebben, omdat zij allemaal een andere expertise hebben.

Mentoring track

“Iedereen kan bij ons mentor worden, ongeacht het aantal jaren ervaring. Het belangrijkste is het engagement om een mentee te willen begeleiden vanuit een specifieke expertise, een technische of een soft skill,” licht Jorn toe. “De kwaliteit van de gesprekken is primair. Die kwaliteit trachten we te waarborgen door een mentoring track.”

De mentoring track werd opgezet vanuit de nood om mentoren structureel te begeleiden en hen tools aan te reiken om een sterke mentor te zijn. De track start met een meerdaagse basis training, waarin zowel soft skills als het mentoring proces aan bod komen. “Omdat mentoring vooral gaat over zelf-reflectie en de juiste vragen stellen, leggen we daarop ook meteen de focus tijdens de training.”

Een cruciaal deel van de track zijn recurrente intervisiesessies waarbij mentoren in dialoog gaan met elkaar en sparren over cases die ze zelf meebrengen. Evelien: “De mentoren vormen een community waarin ze elkaars expertise beter leren kennen. Zo kunnen ze mentees met een specifieke vraag makkelijk in contact brengen met een mentor die expert is in het topic.”