Artikel

Hoe zet TriFinance in op human skills?

15 juni 2022
Nico De Neve Learning & Development Expert bij TriFinance Connect on Linkedin
Christelle Massart Business Consultant bij TriFinance Connect on Linkedin

Vandaag de dag zijn human skills broodnodig om professioneel goed te kunnen functioneren. Of het nu gaat om onderhandelingsvaardigheden, empathisch vermogen, oplossingsgerichtheid of overtuigingskracht: medewerkers met goed ontwikkelde human skills hebben een streepje voor op de arbeidsmarkt. Ook binnen TriFinance halen we alles uit de kast om dergelijke vaardigheden maximaal te ontwikkelen bij onze project consultants. Hoe pakken we dit concreet aan? Nico De Neve, L&D-professional bij TriFinance en Christelle Massart, business consultant bij TriFinance geven tekst en uitleg.

Bio

Christelle Massart is business consultant bij TriFinance. Ze is verantwoordelijk  voor de opvolging en evaluatie van project consultants. Daarnaast staat ze ook in voor het rekruteren van nieuwe medewerkers en het coachen van nieuwe collega’s. 

Nico De Neve is L&D-professional bij TriFinance. Hij is verantwoordelijk voor het ontwerpen en beheren van interne opleidingstrajecten en on-the-job mentoring.

Het belang van human skills

Vanuit hun rol binnen TriFinance zien zowel Christelle als Nico dagelijks hoe belangrijk human skills vandaag zijn in bedrijven en organisaties. Christelle begeleidt project consultants doorheen hun loopbaan binnen TriFinance, terwijl Nico gespecialiseerd is in mentoring-on-the-job. 

Nico: “Als mentor binnen TriFinance heb ik veel contact met onze project  consultants. Zowel bij jonge als meer ervaren collega’s merk ik hoe human skills steeds meer aan belang winnen. Bij schoolverlaters leeft eerder de vraag hoe ze bepaalde projecten praktisch moeten aanpakken op basis van planmatig werken en een goed time management. Onze senior consultants zijn dan weer eerder bekommerd over hoe ze hun businessideeën verkocht krijgen bij klanten en hierover op een professionele manier kunnen communiceren zonder te bruskeren. Bij beide groepen zie ik steeds meer de behoefte om te connecteren en op een positieve manier met elkaar samen te werken.”

Aan de slag om human skills te ontwikkelen

Welke tools zet TriFinance in om de human skills bij haar project consultants in kaart te brengen en te ontwikkelen? 

Nico: “Al tijdens de wervingsgesprekken focussen we op  communicatieskills. Kan een consultant iemand op een correcte en positieve manier overtuigen?” 

Christelle: “Eenmaal een consultant bij ons start, investeren we volop in het bepalen van een carrièrepad. Minstens eenmaal per jaar zitten we rond de tafel om de richting van dit pad te bespreken, en daarbij leggen we zeer sterk de focus op welke human skills nodig zijn om deze groeiambitie te realiseren. Daarnaast gaan we ook in overleg met onze klanten. Wat zijn dringende werkpunten van de consultant, en waar liggen knelpunten bij projecten? Welke menselijke kwaliteiten kunnen hier een oplossing aanreiken?”

“Op basis hiervan tekenen we een gericht opleidingstraject per collega uit, waarbij we stap voor stap te werk gaan en ervoor zorgen dat de nodige tijd voorzien  wordt om de verworven kennis in te oefenen. We experimenteren met diverse leervormen om zo de nodige energie te geven om de nieuwe vaardigheden blijvend en duurzaam in te oefenen.”

De consultant van vandaag moet in staat zijn om goed te luisteren, te reageren, te begrijpen en veel informatie correct te interpreteren.

Nico De Neve, L&D professional bij TriFinance

Blik in de toekomst

Volgens Christelle en Nico zal het belang van human skills in de toekomst alleen maar toenemen. 

Nico: “Binnen finance zien we een steeds grotere automatisering ontstaan – met onder andere de doorbraak van Robotic Process Automation –, wat hogere eisen blijft stellen aan de kwalificatie van finance professionals. Met minder routinetaken en complexere adviserende taken zie ik human skills alleen maar aan belang winnen. In succesvolle bedrijven zit finance vandaag in de lead om de interne business en groei mee een boost te geven. Finance professionals krijgen de kans om te focussen op adviesverlening en complexere opdrachten, wat echter ook de lat hoger legt op het vlak van projectmanagement en communicatie. De consultant van vandaag moet in staat zijn om goed te luisteren, te reageren, te begrijpen en veel informatie correct te interpreteren. Voor hr-professionals wordt het een hele uitdaging om young potentials voldoende (snel) te up- en reskillen.”

Christelle: “In de praktijk worden human skills steeds meer gelinkt aan mentaal welzijn binnen een organisatie. Kan een medewerker zich vlot integreren in een team? Hoe kan hij of zij op een assertieve manier communiceren? Hoe vindt men een gezonde werk-privébalans? Hoe kan time management hiertoe bijdragen? Bedrijven leggen vaker dan vroeger de klemtoon op menselijke kwaliteiten in plaats van op technische competenties. Een succesvolle leidinggevende heeft vandaag geen angst meer om zijn of haar menselijke kant te tonen bij het managen van een team. Human skills hebben meer dan ooit hun plaats in een succesvol team.”