Artikel

TriFinance levert medicijn voor meer winst in coronatijden

Boudewijn Vanpeteghem Editor Connect on Linkedin
Bundeling van krachten en diensten voor kostenvermindering en inkomstenverhoging

Het dubbele uitgangspunt

Een holistische aanpak in drie fasen

Snelle kleine veranderingen of meer structurele verbeteringen

Het Covid-19 virus doet niet alleen mensen naar adem happen. Bedrijven worstelen om het hoofd boven water te houden. Daarom heeft TriFinance krachten en diensten gebundeld. Onder de overkoepelende term ‘Profitability Improvement’ (verbetering van de winstgevendheid) die het consultancybedrijf gebruikt, zitten vele maatregelen en projecten.

“Door corona is Profitability Improvement een hot topic. Heel wat bedrijven hebben moeten schakelen. Zeker in de eerste lockdown verdween een flink deel van hun inkomsten. Het economische leven viel deels stil omdat velen de kat uit de boom keken”, zet Client Partner Filip Ceulemans uiteen. Business Manager voor de financiële sector Stéphanie Struelens voegt eraan toe dat veel ondernemingen heel wat creativiteit aan de dag legden. “Zoals restaurants die take away maaltijden aanboden. Maar zoeken naar nieuwe inkomsten is niet zo gemakkelijk in de bestaande context. Voor de financiële instellingen dien je bij de coronacrisis bovendien de negatieve impact van de lage rente toe te voegen.”

“Zoeken naar nieuwe inkomsten is niet zo gemakkelijk in de bestaande context.”

Stéphanie Struelens

Dat dubbele uitgangspunt: bestaande inkomsten dalen en nieuwe vinden is geen lachertje, doet veel ondernemingen naar hun kostenstructuur kijken. Ze stellen zich de vraag waar ze kunnen besparen. Hier komt TriFinance om de hoek kijken. Zijn actie draait rond vier clusters: transparantie in de rapportering, kostenoptimalisatie, inkomstenoptimalisatie, het herzien van processen en procesdenken.

Om zijn actie nog te versterken bundelde TriFinance krachten en diensten. De internationale netwerkorganisatie bestaat uit meerdere entiteiten, Blue Chip Boutiques: Transition & Support, operationele ondersteuning - CFO Services - Financial Institutions - MI&S, Management Information en Systems - Public Sector - CroXcon, dat systemen verbindt en moeilijkheden voorspelt - Tri-ICT. Samen zorgen ze voor een unieke combinatie van operationele ondersteuning en pragmatische adviesverlening.

Holistische aanpak in drie fases

Filip: “Op zoek naar meer winst analyseren we de kostenstructuur van de klant en pakken die op holistische wijze aan. We nemen de kostendrijvers onder de loep en maken het geheel inzichtelijk, onder andere door te benchmarken met concurrenten en peers. We leggen bloot waar de mankementen liggen en stellen oplossingen voor. Onder de paraplu van die holistische aanpak zitten specifieke offerings zoals Source2Pay, Product Costing, Overhead cost, Service costs, Finance closing processen, kredietmanagement, beheer van de voorraden en verzekeringen.”

“We hebben specifieke offerings zoals Source2Pay, Product Costing, Overhead cost, Service costs, Finance closing processen, kredietmanagement, beheer van de voorraden en verzekeringen.”

Filip Ceulemans

TriFinance werkt in meerdere fases. Stéphanie: “Vóór het project start, bekijken we met de klant of er voldoende basis bestaat voor de opdracht en of de vooropgestelde doelen realistisch zijn. Zo ja, gaan we over naar het diagnosticeren van de situatie. We analyseren hoe alles is georganiseerd, hoe teams samenwerken en met elkaar communiceren, hoe data in de organisatie doorstromen, hoe de rapportering gebeurt en welke de belangrijkste bronnen van kosten/inkomsten zijn. Dankzij onze kennis van de markt kunnen we bepalen waar de klant het minder goed doet dan anderen. We zoeken dan naar de onderliggende oorzaken, die we helpen wegwerken.”

Snel kleine veranderingen of meer structurele ingrepen

Zodra de diagnose is vastgelegd, komt het toe te dienen medicijn ter sprake. Dat is afhankelijk van wat de klant wenst. Filip: “Dat medicijn kunnen kleine en snelle veranderingen zijn. Indien nodig adviseren we de klant om ruimere acties te ondernemen. Het grotere werk heeft vaak een structureel karakter, met een reorganisatie binnen het bedrijf en het invoeren van nieuwe systemen en processen.” Hij benadrukt dat TriFinance niet enkel experts heeft in Finance. “Het gaat bijvoorbeeld ook om specialisten in IT, operations, risk en change management. Allen zijn in het bijzonder bedreven in het aanpassen van onderliggende processen.”

Filip en Stéphanie leggen uit dat ze bij het veranderen van processen om meer winst te genereren, vijf dimensies hanteren. Eerst kijken ze naar de governance, het organisatiemodel. Vervolgens analyseren ze de processen op zich. Hoe zit het met de onderlinge afhankelijkheid, de standaardisering, de automatisering? Dimensie drie heeft met de data te maken. Hun kwaliteit, gedetailleerdheid, analytisch vermogen. Zijn ze gealigneerd en voorspellend? Hoe gebeurt de rapportage? De systemen zijn de vierde dimensie en in het bijzonder het terrein van het Tri-Team ‘Technology Enablement’: MI&S, Tri-ICT en CroXcon. Tri-ICT legt de architectuur van de systemen op de tekentafels. CroXcon vermindert operationele taken door automatisering van de workflow, ontdekt tijdig risico’s en voorkomt die zelfs.

Bij dat alles voegt zich, last but not least, dimensie vijf: de mensen. “Hebben ze de juiste competenties en skills? Allicht veroorzaken de veranderingen nieuwe noden. Zo ja, verzorgen we opleiding en coaching”, stipt Filip aan. “We mogen zeker niet het ‘people aspect’ uit het oog verliezen”, beklemtoont Stéphanie. “Meer nog, het is een kernelement, want mensen meekrijgen in een veranderingstraject is een voorwaarde voor succes. We zorgen er bovendien voor dat wanneer wij als consultants opnieuw vertrekken, bij de klant de mindset bestaat van het steeds zoeken naar verbetering, naar continuous improvement.”