Artikel

Welke competenties heb je nodig om een succesvol ESG-beleid te realiseren?

24 april 2024

Om hun duurzaamheidsdoelen te bereiken, moeten bedrijven duurzaamheid integreren in de normale gang van zaken en de nodige vaardigheden hiervoor in de hele organisatie integreren. De mindset en vaardigheden van elke medewerker moeten worden verbreed. Duurzaamheid is geen eenmansklus; het is iets waar het hele bedrijf actief bij betrokken moet zijn, bij voorkeur met de ondersteuning van een bevoegde ESG officer.

“In het ESG-rapporteringslandschap is het vooral zaak voor organisaties om nieuwe competenties op te bouwen bij hun medewerkers. Ervaren profielen aantrekken is vaak helemaal geen optie, simpelweg omdat die er vrijwel niet zijn op de arbeidsmarkt”, vertelt Gaëlle De Baeck, Sustainability Lead bij TriFinance.

De brede skillset van een ESG Officer

Een ESG Officer moet echt de passie en het verlangen hebben om een positieve impact te hebben op zowel de planeet als de samenleving. Tegelijk moet deze persoon in staat zijn om anderen te inspireren om de gemeenschappelijke duurzaamheidsdoelen te bereiken”, vertelt Mario Matthys, Expert Practice Leader Corporate Reporting bij TriFinance CFO Services.
De ESG Officer moet dus zaken in beweging kunnen zetten en verandering op alle niveaus van de organisatie kunnen stimuleren. Mario Matthys: “Deze mentaliteit is nodig in een beleidsgebied zoals duurzaamheid, dat aan belang heeft gewonnen, maar door veel afdelingen vaak nog wordt gezien als een last of verplichting, eerder dan als een kans. Pas wanneer iedereen aan boord is en overtuigd is van het belang van het onderwerp, zal verandering mogelijk zijn. Tegenslagen zijn zeer waarschijnlijk: het gaat niet om de korte termijn of om snelle oplossingen. Daarom moet de ESG Officer veerkrachtig zijn in het stimuleren van change management.”

Zelf ruilde Gaëlle De Baeck een carrière als milieuconsultant in voor de rol van Sustainability Lead. “Het mooiste en tegelijk het moeilijkste aan een rol in ESG is dat het niet zomaar een compliance-verhaal is. De grote uitdaging als ESG-expert is dan ook om de raad van bestuur en het management mee aan boord te krijgen. Enkel op die manier kan je echt met ESG aan de slag: niet als een bijkomende, verplichte rapportering, wel als een fundamentele shift in de manier van bedrijfsvoering. Daaraan kunnen meewerken, geeft meteen ook heel wat betekenis aan je job.”

Duurzaamheid is afdelingsoverschrijdend. De ESG Officer kent het bedrijf bij voorkeur door en door en weet waar de nodige informatie te vinden, wie te contacteren, waar het bedrijf toe in staat is en waar het tekortschiet en kan verbeteren op het vlak van duurzaamheid. “De ESG Officer moet rekening houden met de culturele, politieke, ethische en economische perspectieven en tegelijkertijd de gemeenschappelijke duurzaamheidsdoelen in gedachten houden”, voegt Mario Matthys toe.

Aangezien ESG een kwestie is die alle afdelingen, alle werknemers en alle delen van de waardeketen aangaat en beïnvloedt, moet de ESG Officer ook goed kunnen communiceren en relaties kunnen opbouwen met alle belanghebbenden.

Het gaat hier niet om een bijkomende, verplichte rapportering, wel om een fundamentele shift in de manier van bedrijfsvoering. Daaraan kunnen meewerken, geeft meteen ook heel wat betekenis aan je job.

Gaëlle De Baeck, Sustainability Lead bij TriFinance

Competenties verbreden binnen de hele organisatie

Om een succesvol duurzaamheidsbeleid uit te bouwen, moeten ook binnen de verschillende afdelingen van een bedrijf ESG-skills worden opgebouwd. Gaëlle de Baeck: “Financemedewerkers hebben vaak al een hele reeks vereiste vaardigheden in huis, zoals het identificeren van KPI’s en opzetten van rapporteringen. Maar ook IT-profielen, juristen, HR-specialisten of medewerkers met een achtergrond in exacte wetenschap hebben uitermate relevante kennis op het vlak van ESG. Net als voor het profiel van de ESG Officer geldt ook hier dat de soft skills zo mogelijk nog belangrijker zijn: communicatie, teamplay maar vooral ook probleemoplossend denken en pragmatisme.”

ESG-rapportering is een greenfield domein. Organisaties die hierin expertise willen opbouwen, geven medewerkers met een sterke interesse in het onderwerp dus het best de ruimte om zich hierin te verdiepen. Mario Matthys: “Bij TriFinance CFO Services hebben we een community opgebouwd van ESG-consultants voor ESG-projecten bij onze klanten. Stuk voor stuk zijn het mensen die sterk gemotiveerd zijn om zich hierin te specialiseren. Ze verdiepen zich in de wetgeving, nemen deel aan conferenties en delen hun projectervaringen bij onze klanten. Op die manier hebben we ondertussen een trainingstraject uitgezet voor andere medewerkers die zich ook in de materie willen verdiepen.” Dit traject omvat algemene ESG-introductiesessies, specifieke trainingen rond het duurzaamheidsrapporteringslandschap en masterclasses over onderwerpen als CSRD-rapportage, ESG-datatooling of het subsidielandschap binnen duurzaamheid.

Talent Perspectives 2024

We leven in een volatiele, complexe, ambigue en onzekere wereld. Jobs in finance zullen er binnen 5 jaar niet meer hetzelfde uitzien als vandaag. Hoe ze precies zullen veranderen, welke nieuwe rollen er zullen bijkomen en welke verdwijnen: dat kan niemand exact inschatten.

De toekomst is aan financeprofessionals die de vaardigheden hebben om met veranderingen om te gaan, willen bijleren en zichzelf kunnen heruitvinden. En aan bedrijven die een duurzame talentaanpak hebben om hun medewerkers hierin te begeleiden en continu te werken aan de match tussen de bedrijfsnoden en die van de individuele medewerkers.