Artikel

Evolueren naar één sociale woonmaatschappij

1 april 2022
Rens Creusen Project Consultant Connect on Linkedin

In oktober 2021 besliste de Vlaamse overheid dat de verschillende actoren die actief zijn in sociale huisvesting, dienen te fuseren tot één sociaal verhuurbedrijf voor een bepaald werkingsgebied. Dit betekent dat de sociale huisvestingsmaatschappijen en de sociale verhuurkantoren vanaf 2023 verder gaan als eengemaakte organisatie, ‘de woonmaatschappij’. Elke woonmaatschappij krijgt minstens 1.000 sociale huurwoningen onder haar hoede.

Met deze beslissing tracht de Vlaamse overheid de schaal waarop sociale huisvesting wordt georganiseerd te vergroten en de aanwezige expertise in de verschillende maatschappijen te centraliseren. De schaalvergroting zou ook moeten leiden tot een vermindering van de kosten. De huurders van sociale woningen wordt een eenvoudiger servicemodel beloofd, omdat er slechts één aanspreekpunt overblijft in de toekomst.

De aangekondigde fusies zorgen uiteraard voor grote uitdagingen in de sociale huisvestingssector. Binnen een tijdsbestek van ongeveer een jaar zullen ze zich moeten aanpassen aan een nieuwe beleidsmatige realiteit en dienen de verschillende fusies gerealiseerd te zijn. Een complexe uitdaging, waar TriFinance Public graag in begeleidt.

Ondersteuning gevraagd

De Ideale Woning, een grote huisvestingsmaatschappij met 8.000 woningen in de portefeuille in Antwerpen en omgeving, benaderde TriFinance met een op het eerste zicht eenvoudige vraag. In lijn met het nieuwe decreet zou de huisvestingsmaatschappij zich naar de toekomst toe in vier delen moeten opsplitsen.

De Ideale Woning vroeg aan TriFinance om een aantal financiële simulaties te maken en om in kaart te brengen wat de opsplitsing financieel zou kunnen betekenen voor de vier afzonderlijke delen. De simulatie werd gemaakt op het vlak van patrimonium, leningen, huurinkomsten, huurlasten, personeelsbudget, onderhoudskosten en toekomstige projecten. Op basis van een door TriFinance ontwikkeld dashboard zou De Ideale Woning deze analyse gebruiken om keuzes te maken in de opsplitsing en overdracht van de verschillende onderdelen.

De huisvestingsmaatschappij vraagt aan TriFinance om bij de betrokken stakeholders af te toetsen of er een samenwerking tussen woonmaatschappijen mogelijk is met schaalvoordelen.

Met dank aan TriFinance hebben we nieuwe inzichten verworven om onze beleidskeuzes op te baseren. Met name de ontwikkeling van een financieel dashboard had voor ons een grote meerwaarde. De consultants van TriFinance zorgden niet enkel voor een gedegen financiële analyse, maar ook voor een prettige samenwerking.

Noëlle Hertsens, Organisatiecoach; Gert Eyckmans, Algemeen Directeur - De Ideale Woning

Aanbod en expertise van TriFinance Public

Het traject voor de vorming van de woonmaatschappijen is complex en ingrijpend. Trifinance beoogt met haar ondersteuning een houvast te bieden aan de woonactoren. Die houvast kan geboden worden op het vlak van technische materie zoals bijvoorbeeld financiële analyses, alsook op het vlak van procesondersteuning en verandermanagement.

De Ideale Woning vroeg om een financiële analyse om een basis te hebben voor het nemen van beslissingen. De klant vroeg TriFinance om een prognose te maken van de financiën voor de komende tien jaar. TriFinance’ pragmatische insteek kwam duidelijk terug in de flexibiliteit die men de klant aanbiedt in deze oefening. De huisvestingsmaatschappij krijgt namelijk de mogelijkheid om via een aantal parameters de prognoses zelf aan te passen in het door TriFinance ontwikkelde dashboard, zodat ze de impact van verschillende beleidskeuzes in de tijd kan projecteren.

Mede dankzij de korte lijn en de vlotte samenwerking tussen De Ideale Woning en TriFinance waren we in staat om een kwalitatief antwoord te bieden op de vraag van de klant. Vanzelfsprekend botsten we ook op de nodige uitdagingen. De weg naar de nieuwe woonmaatschappijen is complex en de termijn voor de vorming is zeer kort. Onze opgebouwde expertise zal ons, rekening houdend met de unieke context van elke speler, helpen om uitstekende resultaten te boeken. TriFinance Public zal de komende tijd dan ook de handen vol hebben met het begeleiden van een sector in volle verandering!