Artikel

Finance professionals aan het woord: hoe zetten zij digital skills vandaag in op hun projecten?

23 mei 2023

De tijd dat het bij finance vooral om het rapporteren van cijfers gaat, ligt al een even achter ons. Vandaag ligt de focus ook op het leveren van datagestuurde analyses en inzichten. Jonge finance professionals zijn goed vertrouwd met dit nieuwe normaal. We vroegen Jop Van Son en Erwin Muyshondt hoe zij vandaag digitale vaardigheden inzetten op hun projecten en welke skills anno 2023 het verschil (kunnen) maken.

Jop Van Son kwam in het najaar van 2020 aan boord van TriFinance. Vandaag is hij als project manager & Power BI Analist aan de slag bij Scania, waar hij onder meer nieuwe salestools ontwikkelt en rapporteringsprocessen voor de Premium Services afdeling mee vorm geeft. “Zowel Excel als Power BI zijn voor mij onmisbare werkinstrumenten om mijn job goed te kunnen uitvoeren”, geeft hij aan.

Collega Erwin Muyshondt heeft al wat meer jaren op de teller binnen TriFinance. “Ik startte in 2013 als project consultant. Sindsdien heb ik een ruime ervaring opgebouwd in het gebruik van onder meer Excel, Power BI en specifieke programmeersoftware, zoals SQL”, blikt Erwin terug. “Momenteel zet ik mijn digitale expertise op vlak van data analyse in bij het internationale voedingsbedrijf Mondelez.”

Wat is volgens jullie essentieel in de ontwikkeling van digitale vaardigheden?

Volgens Jop is diversificatie het sleutelwoord als het gaat om digitale competenties bij finance professionals. “Met diversificatie bedoel ik dat het takenpakket binnen finance ingrijpend gewijzigd en uitgebreid is. Ook zijn sommige deelgebieden, zoals treasurybeheer of auditing, een pak complexer geworden. Bedrijven zijn dan ook op zoek naar finance en andere medewerkers met een brede reeks digitale skills. Ik zie voornamelijk de behoefte om snel wegwijs te raken in gedigitaliseerde bedrijfsomgevingen, inclusief het intuïtief omgaan met nieuwe technologieën. Hoe vlot vindt iemand bijvoorbeeld de weg in zoekmachines of gedigitaliseerde bedrijfsprocessen?”

Erwin vult aan: “Bij digitale vaardigheden gaat het om het zich continu blijven ontwikkelen en levenslang leren, omdat de digitale wereld rondom ons razendsnel evolueert. Van Robotic Process Automation tot artificiële intelligentie, augmented reality, blockchain…: wie erin slaagt om de vinger aan de pols te houden van belangrijke digitale trends, zal over de nodige expertise beschikken om deze te vertalen in voordelen voor interne en externe stakeholders.”

Wat vinden jullie vandaag belangrijke digitale skills?

“Ik vind een gezonde mix van technologische kennis en persoonlijke vaardigheden erg belangrijk”, bevestigt Jop. “Als iemand een goede digitale geletterdheid – met onder andere focus op ‘computational thinking’ en kennis van sociale media – kan combineren met goede digitale communicatievaardigheden, dan heeft die persoon volgens mij een streepje voor bij collega’s en klanten. Onder digitale communicatie versta ik het vermogen om digitale technologieën en media te gebruiken om met anderen samen te werken.”

“Voor mij is de juiste digitale mindset een cruciaal element”, zegt Erwin. “Wie met een open vizier nieuwe digitale technologieën omarmt en het initiatief neemt om ze actief te (durven) gebruiken, is op de goede weg om zijn of haar professionele toekomst een niveau hoger te tillen. Kijk bijvoorbeeld naar de snelle doorbraak van nieuwe digitale communicatiemiddelen tijdens de coronapandemie. Omdat we met z’n allen verplicht op de digitale trein moesten springen, durfden we het aan om die nieuwe toepassingen te leren gebruiken. Vandaag zouden we tools als Teams of Zoom niet meer kunnen missen.”

Finance professionals Erwin Muyshondt en Jop Van Son
Finance professionals Erwin Muyshondt en Jop Van Son

“Omdat sommige medewerkers niet opgegroeid zijn met digitale technologieën, kan het soms enige tijd vergen vooraleer zij bepaalde skills onder de knie hebben”, legt Jop uit. “In heel wat bedrijven doet het management alleszins de nodige inspanningen om medewerkers enthousiast te maken voor digitale verandering. Een goede borging van expertise en kennis is hierbij essentieel. Want van zodra een digitaal expert wegvalt, kan er veel kennis verloren gaan.”

“Binnen finance kan een van de struikelblokken zijn dat het management heel snel beslissingen moet nemen in veranderende markten en complexer wordende data”, schetst Erwin. “Zeker in kleinere ondernemingen ontbreekt nog de reflex om het gebruik van traditionele executive summaries te vervangen door slimmere digitale rapporteringstools. In de waan van de dag wordt soms nog te vaak teruggegrepen naar buikgevoel en intuïtie in plaats van analyse en consultancy."

“Een goede borging van digitale expertise en kennis is essentieel.”

Jop Van Son

Hoe zetten jullie vandaag eigen digitale vaardigheden in op specifieke projecten?

Jop verwijst naar de kracht van Excel om collega’s en klanten mee op het digitale spoor te krijgen: “Omdat ik goed thuis ben in het gebruik van deze berekeningssoftware, levert de tool me heel wat meerwaarde op bij het opzetten van rapporteringen. Vaak zie ik dat Excel foutief of onvolledig gebruikt wordt, waardoor collega’s en klanten op mijn expertise rekenen om hen alle toepassingsmogelijkheden te doen ontdekken. Het creëren van inzicht in diverse tijdsbesparende Excel-formules zorgt alleszins voor het nodige vertrouwen.”

“Ikzelf maak collega’s en klanten graag wegwijs in de jungle van softwaretools en platformen in bijvoorbeeld databeheer”, zegt Erwin. “Business intelligence in bedrijven is vaak gebaseerd op servers, databases en data warehouses. Voor sommigen is het niet eenvoudig om een goed overzicht te bewaren. Ook het gebruik van Excel, Google Workspace of Google Sheets als communicatietools licht ik graag toe.”

Hoe zorgen jullie ervoor dat jullie eigen digitale kennis op peil blijft?

“Tijdens mijn universitaire studies – TEW – volgde ik een minor data science, met een basis in programmeren”, zegt Jop. “Momenteel volg ik een postgraduaat Artificiële Intelligentie, en spijker ik mijn digitale kennis voortdurend bij via zelfstudie. Ik maak hierbij gretig gebruik van online opleidingskanalen.”

Ook Erwin kreeg tijdens zijn opleiding Handelswetenschappen de kans om de nodige basiskennis over programmeren in Excel op te doen. “Die basics waren voor mij een goede trigger om zelf meer te leren. Zo volgde ik extra opleidingen in Power BI en de programmeertalen SQL en Python. En uiteraard is ook werkervaring een uitstekende leerschool om nieuwe inzichten te verwerven, dankzij het gebruik van digitale tools in de praktijk en de ruimte om fouten te mogen maken.”

Ook binnen TriFinance krijgen Jop en Erwin de kans om hun digitale vaardigheden op peil te houden. “Tijdens interne opleidingen mag ik mijn Excel-expertise delen met startende collega’s”, zegt Jop. “Ook vervolgtrainingen staan soms op het programma. Tijdens deze sessies leer ik zelf voortdurend nieuwe dingen bij, omdat deelnemers vaak inspirerende voorbeelden en cases voorleggen.”

Erwin knikt bevestigend: “Als trainer is het heel leerzaam en verrijkend om mensen nieuwe digitale kennis en vaardigheden aan te leren. Ook bij klanten spring ik in om opleidingen te geven en alle info te borgen via manuals, zodat ze na ons vertrek zelfstandig aan de slag kunnen gaan met digitale tools. Binnen TriFinance werk ik trouwens mee aan knowledge circles. We moedigen collega’s aan om kennis onderling te delen. Op die manier blijven onze digitale skills continu up-to-date!”