Reference case

Gemeente Rumst - duurzaamheidsmanagement en rapportage

29 november 2023

De gemeente Rumst deed een beroep op TriFinance om hun nieuwe duurzaamheidsmedewerker een vlotte en efficiënte start te geven. Gemeente Rumst wilde bij de aanstelling van de nieuwe medewerker een aantal projecten in een stroomversnelling brengen. Daarnaast was er ook behoefte aan structuur en overzicht om de nieuwe duurzaamheidsmedewerker vlot op de juiste prioriteiten te kunnen laten starten.

Nood aan extra expertise op vlak van duurzaamheid

De afwezigheid van een duurzaamheidsambtenaar had tot gevolg dat het klimaatplan gefragmenteerd werd uitgevoerd en er bleven heel wat projecten noodgedwongen in de startblokken staan. De coördinatie en overzicht van de uitvoering van het klimaatplan of de impact ervan ontbrak. Er waren een aantal pertinente vragen zoals: wie is verantwoordelijk voor welk project binnen de organisatie? Wat is de status van de projecten opgenomen in het klimaatplan? Hoe loopt de implementatie van ons klimaatplan en doelstellingen? Wanneer en hoe gaan we communiceren over onze klimaatwerking? Hoe gaan we de collega’s meer betrekken? TriFinance nam tijdelijk de regierol op om prioritering en overzicht aan te brengen.

Gestructureerde aanpak zorgt voor extra focus en snelheid

Op dit moment zijn de prioriteiten voor het behalen van de doelstellingen 2025 - 2030 helder. Er werd een onderscheid gemaakt in projecten op korte termijn, middellange en lange termijn. Naast een doelgerichte planning voor de uitvoering en opvolging van de projecten is er een strategie voor de communicatie over klimaat in de organisatie en naar burgers tot het einde van deze legislatuur. Bovendien konden we enkele projecten in een hogere versnelling brengen, zoals de duurzaamheidstoets voor aankopen, aankoop van deelwagens en het energiemanagement. De duurzaamheidsambtenaar werd van meet af aan betrokken en droeg bij aan de snelle doorlooptijd. De gestructureerde aanpak en het duidelijke stappenplan zorgden ervoor dat de nieuwe collega zich gefocust en efficiënt kon inwerken.

“Onze nieuwe duurzaamheidsambtenaar werd vakkundig gecoacht. Binnen korte tijdspanne werd een stevig werkbare structuur neergepoot waarop de nieuwe duurzaamheidsmedewerker meteen kon voortbouwen, een turbo op onze duurzaamheidswerking.”

Raf De Schepper, Schepen bevoegd voor financiën, juridische zaken, erediensten, patrimonium, bibliotheek, ontwikkelingssamenwerking & duurzaamheid bij gemeente Rumst

“TriFinance was een superefficiënte tandem die ons gemeentelijk duurzaamheidsbeleid een boost gaf. Dit was een ideale voorbereiding voor de opstart van onze nieuwe expert duurzaamheid.”

Fried Happaerts, milieuambtenaar gemeente Rumst