Reference case

Karlien's pad naar financieel analytische expertise: Een carrière vol uitdagingen en kansen

14 februari 2023
Natalja De Vos Project Consultant TriFinance Public Sector Connect on Linkedin
In een notendop
  • Kennisopbouw: het belang van operationele ondersteuning als junior consultant
  • Een blik op samenwerking: Lees over Karlien's tandem-project met Expert Manager Els Hellraeth
  • Furthering: Ontdek Karlien's visie om haar expertise verder uit te bouwen en haar soft skills te blijven ontwikkelen

In 2018 startte Karlien haar carrière bij TriFinance als schoolverlater via het Young Hub programma. In de afgelopen vijf jaar is ze van young professional uitgegroeid tot een consultant met financieel-analytische expertise in de publieke sector. Ontdek hoe Karlien met een open blik en proactieve houding haar grenzen heeft verlegd.

Na het behalen van haar masterdiploma Handelsingenieur met als afstudeerrichting fiscaliteit en accountancy, trok Karlien voor vier maanden naar Botswana om als vrijwilliger financiële ondersteuning te bieden aan ondernemingen. Het was een bijzondere ervaring om zowel operationeel als structureel advies te geven aan kleine zelfstandigen die worstelen met het succesvol runnen van hun bedrijf. Dit avontuur deed Karlien inzien dat ze zich in haar carrière wil inzetten voor projecten met een maatschappelijke impact.

Vliegende start

Karlien startte haar werkzaamheden voor Blue Chip Boutique Public Sector bij een Belgische universiteit. Door onbevangen in het project te stappen heeft Karlien ondersteuning kunnen bieden aan verschillende units binnen subsidiebeheer. Haar takenpakket werd uitdagender wanneer ze betrokken werd bij het opstellen van financiële plannen voor de toekenning van middelen. Door haar gedrevenheid en toewijding heeft Karlien opportuniteiten gespot en gegrepen. “Het continu in gesprek gaan met collega’s is een essentiële vaardigheid voor een consultant. Hierdoor krijg je zicht op de noden en moeilijkheden buiten je takenpakket. Het geeft je de mogelijkheid om je competenties in een sneltempo te verfijnen en je eigen traject boeiender te maken.”'

Karlien heeft na haar vorige werkervaring verschillende financiële diensten van publieke organisaties operationeel ondersteund, waaronder watermaatschappijen en provinciale besturen. Tijdens deze periode heeft ze veel geleerd over de algemene werking van een financiële dienst en meer specifiek de boekhouding. Door proactief processen onder de loep te nemen en in dialoog te gaan met haar collega's heeft ze meer verantwoordelijkheden gekregen, waaronder de invulling van een GL-functie en het aanspreekpunt te worden bij de audit.

Later kreeg Karlien de kans om Business Manager Bert Celis te ondersteunen bij een beleidsmatig project over werkbaar werk, wat buiten haar comfortzone lag omdat er geen financieel aspect aan verbonden was. Het opstellen van beleidsaanbevelingen was een uitdaging op het gebied van projectmanagement, maar het bevestigde ook dat financiële analyse haar forte is.

TriFinance geeft je de kans om buiten je comfortzone te treden en steunt je daar volledig in. Hoe spannend die stap ook is, BaseCamp geeft je de nodige tools om andere kanten van jezelf te ontdekken en ontwikkelen. De visie die TriFinance uitdraagt “je zit aan het stuur van je eigen carrière”, voel je echt op zo’n moment.

Karlien Van den Broeck - Project Consultant Public Sector

Van operationeel naar advisory

In 2020 zocht een sociaal overlegorgaan een consultant die de boekhouding volledig kon overnemen en het systeem verder kon digitaliseren. Omdat het om een kleine organisatie ging, zag Karlien dit als een uitgelezen kans om deze uitdaging aan te gaan. Zowel de eerste jaarafsluiting als het optimaliseren van de boekhouding waren grote uitdagingen waarbij Karlien haar kennis en vaardigheden van de afgelopen jaren heeft kunnen gebruiken. “Er zijn verschillende wegen die leiden naar een efficiënter proces. Op een bepaald moment maak je een keuze, maar deze kan je de volgende dag weer in twijfel trekken. Alles heeft zijn voor- en nadelen. Het gaat erom de behoefte bij de klant te begrijpen en het systeem daar zo goed mogelijk op aan te passen.”

Binnen één van haar huidige projecten vormt Karlien een tandem met Expert Manager Els Hellraeth. Een Vlaamse publieke organisatie wil haar financiële processen in kaart brengen en deze verder optimaliseren. Deze samenwerking is leerrijk op het gebied van zowel financiële analyse als projectmanagement. Daarnaast kan Karlien haar praktische kennis gebruiken om gefundeerde aanbevelingen te doen.

Karlien heeft het geduld gehad om vier jaar operationele ondersteuning te bieden waardoor ze nu veel kennis heeft over verschillende boekhoudsystemen en financiële processen. Daar plukt ze nu de vruchten van bij een advisory project.

Els Hellraeth, Expert Manager Public Sector

Groei binnen TriFinance

Karlien heeft in de afgelopen jaren een indrukwekkende expertise ontwikkeld als consultant met specialisatie in financiële analyse in de publieke sector. Ze heeft elk operationeel project met beide handen gegrepen. Door in gesprek te gaan met de mensen op de werkvloer en het boekhoudsysteem tot op de bodem uit te spitten, heeft ze telkens opportuniteiten weten te ontdekken.

"Bij de start van elk nieuw project maak ik uitgebreide notities, zodat ik snel inefficiënte processen kan identificeren en verbeteren. Ik probeer te connecteren met mijn nieuwe collega’s door in gesprek te gaan en mij aan te passen aan hun werking en bedrijfscultuur. Dit is een van de belangrijkste lessen die ik heb geleerd: empathie tonen naar de personen die jarenlang in het vak hebben gestaan. Mijn doel is om processen op de meest respectvolle manier te optimaliseren en hen hierbij te ondersteunen."

Furthering

Karlien wil haar expertise binnen het financieel analytische, haar talent en kracht blijven uitbouwen. Een belangrijk aspect van consultancy is het vermogen om situaties in te schatten en daarop in te spelen. Om deze reden wil ze blijven werken aan haar soft skills. Op korte termijn wil Karlien zich verder professionaliseren binnen advisory projecten en haar kennis verruimen op het gebied van proces- en projectmanagement. Ze wil zich in de toekomst vooral richten op de combinatie van financiële analyses en procesoptimalisatie.

Service offering Public Sector