Artikel

Projectsourcing biedt oplossingen voor tekort aan medewerkers en expertise

17 oktober 2022
Kristoff Temmerman Blue Chip Boutique Leader Transition & Support Connect on Linkedin
Key take-aways
  • Het kwaliteitslabel ‘Certified Member Projectsourcing’ biedt de garantie samen te werken met een betrouwbare en ethische dienstverlener
  • Projectsourcing is een win-win-win voor de overheid, bedrijven en medewerkers, zo blijkt uit een white paper van sectorfederatie Federgon

Schaarste en mismatch op de arbeidsmarkt, de war on talent en de nood aan specifieke expertise leiden ertoe dat ondernemingen meer en meer een beroep doen op externe deskundigen. De wetgever reglementeert die ‘projectsourcing’ en de sectorfederatie van de HR-dienstverleners, Federgon, hanteert het kwaliteitslabel ‘Certified Member Projectsourcing’, dat TriFinance met trots draagt.

TriFinance is actief lid van deze sectorfederatie, en Kristoff Temmerman, de Blue Chip Boutique Leader Transition & Support Oost- en West-Vlaanderen, is voorzitter van de commissie Projectsourcing van Federgon. Hij schreef mee aan de white paper: ‘Talent en knowhow als antwoord op schaarste’.

Kwaliteitslabel versterkt het vertrouwen

“Steeds meer bedrijven uit tal van sectoren zetten, voor korte of langere tijd, specialisten in op specifieke projecten”, vertelt Kristoff. “Projectsourcing stelt ze in staat externe experts aan te trekken, zoals financiële deskundigen en HR-medewerkers. Bedrijven die het kwaliteitslabel ‘Certified Member Projectsourcing’ (CMP) dragen, zoals TriFinance, bieden de garantie alle sociale en fiscale wetgeving te respecteren. Zo kunnen klanten erop rekenen dat ze samenwerken met een betrouwbare en ethische dienstverlener voor hun projecten”, legt Kristoff uit.

Het CMP is al jaren een fundamenteel onderdeel van TriFinance, omdat het perfect past bij de waarden van onze organisatie. “De jongste jaren is het belang van het kwaliteitslabel alleen maar gegroeid”, benadrukt Kristoff. “Omdat steeds meer bedrijven een beroep doen op externe specialisten en er steeds meer aanbieders zijn, werkt het label als een baken van vertrouwen. Het CMP wordt toegekend na een onafhankelijke externe audit. We merken dat dit voor internationale klanten een doorslaggevende factor kan zijn bij de keuze voor een externe partij. Zo weten ze op zijn minst zeker dat ze voldoen aan de complexe Belgische wetgeving en dat ze niet voor onaangename verrassingen zullen komen te staan.”

“Projectsourcing kan een belangrijke rol spelen in de ambities van de overheid om de werkzaamheidsgraad te verhogen.”

Kristoff Temmerman

Projectsourcing als win-win-win

De white paper van Federgon verkent de mogelijkheden van projectsourcing om gelijktijdig in te spelen op de behoeften van zowel de overheid, bedrijven als individuen. Daarvoor organiseerde de sectorfederatie in juni 2021 een survey bij 200 projectmedewerkers en 36 opdrachtgevers.

Projectsourcing als antwoord op de behoeften van bedrijven

Voor bedrijven/klanten blijkt uit deze survey dat meer nog dan de administratieve en HR-ontzorging, voor 7 op de 10 gebruikers van projectsourcing de juridische sluitendheid als (heel) belangrijk wordt beschouwd.

Een andere belangrijke reden voor bedrijven om voor projectsourcing te kiezen, is de mogelijkheid om expertise in huis te halen zonder als bedrijf de risico’s en kosten te dragen van een directe aanwerving. De effectieve aanwerving, aansturing en administratie zijn immers ten laste van het projectsourcingbedrijf, dat werkgever is van de professional die opdrachten uitvoert bij de opdrachtgever. In zijn rol van werkgever zorgt het projectsourcingbedrijf ook voor de begeleiding, coaching en aansturing van de projectsourcingmedewerker. Projectsourcing vult vele behoeften in van opdrachtgevers, en doet dit op een kostenefficiënte manier, wat door 97 procent van de respondenten ook als belangrijk wordt beschouwd.

Werkzekerheid en groeimogelijkheden voor projectsourcingmedewerkers

Projectsourcing helpt bedrijven flexibel en wendbaar te zijn in een economische omgeving waarin de nieuwe uitdagingen zich in sneltempo opvolgen. 94 procent van de bedrijven geeft aan dat de behoefte aan flexibiliteit een belangrijk motief is om projectsourcing in te schakelen.

Die flexibiliteit gaat niet ten koste van de werk- en juridische zekerheid van medewerkers van projectsourcingbedrijven. Een grote meerderheid van de projectprofessionals geeft aan dat projectsourcing hen voldoende werkzekerheid biedt en waardeert tegelijk de afwisseling tussen verschillende opdrachten, de mogelijkheid ervaring te kunnen opdoen en zich zo te ontplooien en een professioneel netwerk te kunnen uitbouwen.

Ook de coaching, begeleiding en opleiding die projectsourcingbedrijven bieden, beschouwen de meeste projectmedewerkers als een meerwaarde. Meer dan 6 op de 10 projectsourcingmedewerkers ziet dit dan ook niet als een tijdelijke oplossing en bijna 8 op de 10 is ervan overtuigd dat projectsourcing een meerwaarde betekent voor de loopbaan.

“Projectsourcing kan een belangrijke rol spelen in de ambities van de overheid om de werkzaamheidsgraad tegen 2030 te verhogen tot 80%.”

Kristoff Temmerman

Projectsourcing als antwoord op de arbeidsmarktkrapte

Kristoff besluit: “Het is duidelijk dat projectsourcing heel wat voordelen biedt bedrijven en projectsourcingmedewerkers. Maar ook in het arbeidsmarktlandschap vervult projectsourcing een belangrijke functie. Het tekort aan talent zal de komende jaren niet verdwijnen, en zeker niet in de financiële sector. De krapte op de arbeidsmarkt is niet nieuw, maar een gevolg van demografische ontwikkelingen en politieke keuzes. Projectsourcing is een oplossing die de wendbaarheid en het aanpassingsvermogen van medewerkers vergroot. Projectmedewerkers krijgen de kans om zich bij- of om te scholen, wat hun inzetbaarheid vergroot. Ook hun controle over de eigen loopbaan vergroot de kans dat ze die op een succesvolle manier invullen en aan de slag blijven. Op die manier kan projectsourcing een belangrijke rol spelen in de ambities van de overheid om de werkzaamheidsgraad tegen 2030 te verhogen tot 80%. De transitie van onze arbeidsmarkt is noodzakelijk om het concurrentievermogen van onze bedrijven en de economische welvaart in het algemeen veilig te stellen.”

Lees de volledige white paper