Artikel

TriFinance als gids in Niels’ carrière

28 maart 2023
Jens Vandenberghe Project Consultant TriFinance Public Sector Connect on Linkedin
In een notendop
  • Persoonlijke ontwikkeling: Ontdek hoe Niels binnen korte tijd zijn persoonlijk potentieel ontwikkelde door middel van een groeitraject bij TriFinance
  • Verrassende inzichten: projecten zorgen voor extra kennis, ook waar je ze niet meteen verwacht.
  • Als partners uit elkaar: een nieuwe carrièrepad betekent geen 'vaarwel', maar wel 'tot weerziens'.

In februari organiseerde TriFinance een ‘Knowledge Circle’ om het actuele thema van gemeentelijke fusies te bespreken met Niels Landeloos, Projectmedewerker gemeentefusies en regiovorming bij het Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB). Naast de huidige stand van zaken en het fusiekader, werden kansen en obstakels besproken tijdens een rondetafelgesprek met de consultants van Blue Chip Boutique Public Sector.

Het was een boeiende avond waar TriFinance een dieper inzicht kreeg in de werking van het Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB), terwijl consultants hun kennis uitbreidden. We blikten met gastspreker Niels, tevens een oude bekende, terug op zijn carrière bij TriFinance en de groei die het mogelijk maakte aan de slag te gaan bij het ABB.

Bestuurskunde, de brug naar Trifinance

Na zijn studies in Criminologie en later ook Bestuurskunde & Publiek Management, begon Niels zijn professionele carrière als HR-consultant bij Hays en later Stegmann. Deze eerste werkervaringen hebben hem geholpen zijn soft skills te verbeteren. Desondanks voelde hij nog steeds de drang om zijn kennis over bestuurskunde toe te passen in de praktijk. In zijn zoektocht naar een job die dit mogelijk kon maken, ontdekte hij TriFinance. De missie en visie van het bedrijf spraken hem aan, waarop hij besloot de overstap te maken naar TriFinance om als Project Consultant aan de slag te gaan bij de Blue Chip Boutique Public.

Young Hub

Na zijn aanwerving bij TriFinance volgde Niels de interne opleidingsweek - Young Hub, die hij zelf als zeer waardevol beschouwde. Deze week was een unieke opportuniteit om zijn kennis op te frissen en een goede start te maken. Zijn eerste project begon meteen op de laatste dag van deze week, toen hij aan de slag ging op een project om gedurende een maand operationele versterking te bieden. Zijn voornaamste focus was het wegwerken van de achterstand van borgtochten en dankzij zijn kritische blik slaagde hij erin om dit systeem te optimaliseren. Vervolgens hielp hij om de werkdruk van enkele lokale besturen te verlichten door een collega-consultant bij te staan in het optimaliseren van de belastingreglementen. In zijn eerste maanden als project consultant maakte hij dus kennis met verschillende aspecten van de publieke sector, wat hem motiveerde om zijn kennis over lokale besturen verder uit te breiden.

TriFinance als ‘career accelerator’

Niels heeft tijdens zijn loopbaan bij TriFinance veel geleerd en heeft zijn competenties kunnen aanscherpen door aan verschillende projecten te werken. Niels geeft zelf aan dat hij zo heel snel stappen vooruit kon zetten in zijn professionele carrière. Hij lijkt dan ook een ‘typische TriFinance-carrière’ doorlopen te hebben. Na enkele kortere projecten kreeg Niels de kans om een medewerker bij een technische dienst tijdelijk te vervangen. In dit project slaagde hij erin om zichzelf snel in te werken in de specifieke materie en kreeg hij inzicht in de werking van de riolering van een gemeente en welke impact dit heeft op het Lokaal Energie- en Klimaatpact (LEKP). Dit bood hem de vaardigheden om op vandaag als projectmedewerker ABB beleidsbeslissingen te kunnen onderhandelen met stakeholders en te kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van het gemeentebeleid.

Tijdens mijn tijd bij TriFinance heb ik veel geleerd. Hoewel ik me soms afvroeg hoe ik deze ervaringen ooit zou kunnen gebruiken, hebben ze me een aanzienlijke voorsprong gegeven in mijn volgende job bij ABB. De verscheidenheid aan uitdagingen bij TriFinance hebben me enorm geholpen in mijn ontwikkeling.

Niels Landeloos, Projectmedewerker gemeentefusies en regiovorming Agentschap Binnenlands Bestuur

Groei door diversiteit aan projecten

Niels waardeerde niet alleen de inhoud van de projecten, maar ook de verschillende vormen waarin deze zich aanboden. Zo kon hij na enkele maanden aan de slag als mobiliteitsambtenaar. In dit project ondersteunde hij de ontwikkeling van een mobiliteitsplan waarbij hij leerde in contact te staan met de politieke tak van het lokaal bestuur. Dit gaf hem de kans om zijn vaardigheden op het gebied van stakeholdermanagement verder te ontwikkelen.


Ook de coördinatie van het project rond een vrachtwagensluis met ANPR-camera’s trok hij als een echte Me inc.®’er moeiteloos naar zich toe. Dit project vereiste een intergemeentelijke samenwerking met verschillende stakeholders, zoals de politie en omliggende gemeenten. Niels ontdekte hoe hij consensus kon bereiken zonder het doel uit het oog te verliezen en dat invloedrijke strategieën essentieel waren om het plan te laten slagen. Het project was intensief en boeiend én toonde aan hoe politiek en beleid samenkomen.

TriFinance als 'destination finder'

Na het werken aan verschillende projecten ontdekte Niels zijn passie voor lokale besturen. Werken op concrete projecten en de resultaten meteen op het terrein zien, bleek zijn grootste motivator te zijn. Ook ontdekte Niels zijn fascinatie voor de fusies en de regiovorming. Dit zette hem aan om een nieuw avontuur aan te gaan op Vlaams niveau als projectmedewerker bij het Agentschap voor Binnenlands Bestuur (ABB). Hij verliet TriFinance tevreden en vol ervaring. Binnen het ABB heeft hij de kans om impact te hebben op twee actuele thema’s, namelijk Regiovorming en Gemeentelijke fusies, en lokale besturen te helpen bij het vinden van antwoorden op hun concrete vragen rond deze materie.


Hoewel Niels een nieuwe uitdaging aanging, kruisen de wegen van TriFinance als netwerkorganisatie en ex-collega’s nog steeds regelmatig. De voorbije Knowledge Circle was daar het perfecte voorbeeld van. De bijkomende expertise die Niels heeft opgedaan als projectmedewerker bij het Agentschap Binnenlands Bestuur deelde hij met plezier met onze BCB Public wat nu kan ingezet worden als kennis bij lopende en toekomstige projecten omtrent deze materie.