Artikel

Vertrouwen staat met lengtes voorsprong vooraan

20 december 2021
Boudewijn Vanpeteghem Editor Connect on Linkedin
Kernboodschappen
  • Debat over waarden met drie medewerkers van TriFinance
  • Vertrouwen staat vooraan
  • Mensen groeien in hun carrière wanneer ze samenwerken

Onafhankelijk van elkaar antwoorden ze alledrie: ‘vertrouwen’, wanneer we hen naar de voornaamste kernwaarde van TriFinance vragen. Vertrekkende van dat vertrouwen, dat ze in de dagelijkse praktijk ervaren, vloeien voor de drie Project Consultants meerdere andere waarden voort zoals leadership, teamwork en ‘sense of responsibility’.

Het is opmerkelijk en enthousiasmerend hoe de reacties gelijklopen bij de Belgische Marie Vandoorne, de Nederlandse Marloes Agterberg of Achterberg en de Duitser Timo Goeke wanneer het gaat over de waarden die TriFinance aanhangt. Marie, Project Consultant (PC) van de Blue Chip Boutique ‘Financial Institutions’ (BCB FI), benadrukt dat het vooropstellen van waarden door TriFinance veel goeds zegt over de organisatie. “Het reflecteert het hart van het bedrijf en ik heb ervaren dat de vooropgestelde waarden in de praktijk van alledag terug te vinden zijn.”

Voor Senior PC Marloes van de BCB Transition & Support (T&S) Rotterdam, geven waarden aan hoe een organisatie denkt over het omgaan met medewerkers en over wat van hen wordt verwacht. “Voor mij betekenen die waarden dat ik kan zijn wie ik ben.” PC Timo van de BCB T&S Düsseldorf stelt dat TriFinance met zijn waarden in een hogere divisie speelt dan de meeste bedrijven.

“De ernst en intensiteit waarmee ze me begeleiden, heb ik nergens anders ervaren.”

Marie Vandoorne

Vertrouwen krijgt als etiketten: “het allerbelangrijkste”, “de basis van alles”, “de grootste motivator tijdens een project”. Vertrouwen, zoveel is duidelijk, rijdt met lengtes voorsprong op het peloton aan waarden. Marie: “Voor Project Consultants is vertrouwen nog belangrijker dan voor vaste medewerkers in een onderneming. Je moet erop kunnen rekenen dat het BaseCamp met uitdagende nieuwe projecten komt die in de lijn liggen van het carrièrepad dat je wenst te volgen. Het BaseCamp van TriFinance is daar een excellente bondgenoot in. De ernst en intensiteit waarmee ze me begeleiden, heb ik nergens anders ervaren.”

Toen Marloes die vertrouwensrelatie voelde, gaf haar dat naar eigen zeggen ruimte om zich te ontwikkelen. “Wanneer je mensen vertrouwt, kan je ze loslaten. Wie vertrouwen krijgt, durft zich open te stellen en buiten de eigen comfortzone te treden. Dan durf je ook aan te geven waar je minder goed in bent omdat je niet vreest erop te worden afgerekend.”

Voor Timo is het belangrijk te ervaren dat TriFinance vertrouwen geeft aan jonge mensen: “Ik weet dat ik mijn ding kan en mag doen. De meeste bedrijven in Duitsland geloven te weinig in jonge medewerkers. TriFinance doet dat wel. Ik voel fel dat vertrouwen, dat zich ook vertaalt in een feedbackcultuur.” Vertrouwen is voor hem gelinkt aan verantwoordelijkheidszin. “Als Project Consultant zijn we het eerste aanspreekpunt, het gezicht van TriFinance bij de klant. Je hoort een goede indruk te maken en dat gaat ook om basics zoals er netjes uitzien.” Zin voor verantwoordelijkheid opbrengen en initiatief nemen kan bij TriFinance met een gerust gemoed, vindt Timo. “Omdat ze je niet meteen neerbliksemen als je een fout maakt. Meer nog, ze helpen je uit je fouten te leren.”

Leadership

Marie beklemtoont dat ze uiteraard wil groeien in haar loopbaan, maar dat ze zich eerst en vooral goed moet kunnen voelen in een organisatie. Ze vinkt de waarde ‘Personal Leadership’ aan. “Ik ben de leider van mijn carrière en TriFinance geeft me de kans mezelf te pushen en me op mijn tempo te ontwikkelen. Het team stelt groot vertrouwen in mij.” Ook Marloes blijft staan bij ‘Personal Leadership’, dat ze omschrijft als: “Jezelf kunnen onderscheiden. Laten zien wie je bent. TriFinance geeft je de ruimte om te zijn wie je bent, om je voort te ontwikkelen en na te denken over wat je zelf wil. Dat heeft ook allemaal met vertrouwen te maken.”

“TriFinance geeft je de ruimte om te zijn wie je bent, om je voort te ontwikkelen en na te denken over wat je zelf wil.”

Marloes Agterberg of Achterberg

Het ‘Leadership by example’ betekent voor Marloes: zelf doen wat je van de andere verwacht en bijvoorbeeld een actie daadwerkelijk oppakken wanneer je hebt aangekondigd dat te zullen doen. “Het gaat erom door de hele organisatie heen te communiceren wat je van elkaar verwacht.” Timo stipt aan dat ‘Leadership by example’ bij elkeen begint en tot de top van de organisatie gaat. “Nieuwkomers probeer ik nog meer te overtuigen van onze visie, onze waarden en hen duidelijk te maken dat we daarvoor werken. Als je beslist bij TriFinance te gaan werken, weet je dat bijleren het voornaamste doel is.” Dat heeft met intrinsieke motivatie te maken, poneert Timo.

Teamwork

Marie werkte ooit, als beleggingsadviseur, in een bedrijf waar ons motto: ‘There’s no me without we’, niet van toepassing was. Ze zocht en vond bij TriFinance een organisatie die samenwerking hoog in het vaandel draagt. “Ik werk graag in een bruisende omgeving en samen met de mensen rondom mij. Teamwork betekent dat je jezelf niet altijd op de eerste plaats zet. Samenwerking heeft met vertrouwen en wederkerigheid te maken.” Marloes heeft het over kennisdeling, die een win-winsituatie creëert. “Mensen loslaten en zien dat het goed komt. Niet vooraf alles zelf bepalen, maar een context creëren waarin briljante ideeën kunnen ontstaan. Zo krijg je plannen en oplossingen waar je zelf nog niet aan had gedacht.”

“Het gaat bij TriFinance verder dan een loutere werkrelatie en teamwork. De collega’s van het BaseCamp zijn vrienden geworden.”

Timo Goeke

Timo: “Het gaat bij TriFinance verder dan een loutere werkrelatie en teamwork. De collega’s van het BaseCamp zijn vrienden geworden.” Voor de Project Consultant heeft dat te maken met de sfeer van ‘eerlijkheid’ en ‘billijkheid’, die hij in onze organisatie ervaart. “De ‘fairness’ en de transparantie die in de organisatie zo levendig zijn, maken het gemakkelijk samen te werken. Teamwork is een van de grote krachten van TriFinance. Team meetings en events met collega’s maken daar integraal deel van uit. Werk en fun gaan hand in hand en wanneer je op project bent, blijf je sterk voeling houden met de organisatie. Het samenspel met het BaseCamp is van heel hoge kwaliteit.”