Artikel

Vincenza groeit bij Coca-Cola

Boudewijn Vanpeteghem Editor Connect on Linkedin

Haar project liep ten einde. Ze nam de koe bij de horens. Ze kreeg een nieuw project bij Coca-Cola European Partners. Ze groeide voort als controller. En ze kreeg een geldbonus van TriFinance in het kader van de actie ‘Member gets Mission’. Vincenza Bonelli is jong en ze wil wat.

De Project Consultant van de Brusselse Blue Chip Boutique Transition & Support (T&S) studeerde Bestuurswetenschappen aan de UMons, de universiteit in Bergen. Vóór TriFinance werkte ze een kortere tijd voor Euroclear en de federatie van notarissen. “Ik was pas twee dagen bij TriFinance en kon bij Coca-Cola beginnen als opex-controller voor België en Luxemburg.” Coca-Cola European Partners houdt zich bezig met de marketing, productie en distributie van producten van Coca Cola en andere bedrijven.

Vincenza verving iemand die voor langere tijd met ziekteverlof ging en uiteindelijk een andere rol zou krijgen. “Dat ik in de plaats kwam van een medewerker met twintig jaar ervaring bezorgde me wat stress, maar al snel werd duidelijk dat Coca-Cola een beleid voert dat jonge mensen helpt in hun professionele groei. Dat sluit aan bij onze manier van werken. Ik bleef anderhalf jaar als opex-controller en heb mijn vaste opvolger zelf mogen inwerken.”

“Ik heb kunnen profiteren van de cultuur bij Coca-Cola, die medewerkers de gelegenheid geeft hun competenties te vergroten.”

Twee keer naar Bulgarije

Vincenza boog zich over de operationele uitgaven van commerciële equipes: payroll, reizen, consultancy, evolutie medewerkersbestand enzovoort. Ze maakte simulaties en projecties. “Ik hielp bij de maandelijkse closing. Het operationele deel gebeurde in het Shared Service Center in de Bulgaarse hoofdstad Sofia. De ploeg controllers waar ik deel van uitmaakte, keek de gegevens na en ging ermee aan de slag. Zo vergeleken we de actuals met het geraamde jaarbudget.” Twee maal heeft Vincenza kunnen deelnemen aan de opmaak zelf van een jaarbudget. “In dat kader reisde ik twee keer naar Sofia. Het budgettaire proces duurde telkens zes maanden en er waren veel stakeholders mee gemoeid. Ook bij de opvolging van die begrotingen speelde ik een rol en werkte ik samen met de financiële directeur."

Opleiding in Power BI

Toen Coca Cola besliste de interne rapportering te moderniseren, kreeg Vincenza de kans een cursus Power BI te volgen. “Ik heb kunnen profiteren van de cultuur bij Coca-Cola, die medewerkers de gelegenheid geeft hun competenties te vergroten. De opleiding paste in de operatie tot uniformisering en standaardisering van de controlling en rapportering in België, Luxemburg, Nederland, Zweden en Noorwegen: de ‘Northern European Business Unit’ van Coca-Cola. Ik heb zelf rapporten in Power BI uitgewerkt.”

Autonome rol

Dankzij het werken met collega’s in meerdere Europese landen en met een manager die in Nederland zat, kon Vincenza groeien in een autonome rol met bijbehorende verantwoordelijkheden. Die groei versterkte nog toen ze marketing finance controller werd. “Ik wist dat de titularis van de functie een andere rol kreeg en liet weten dat ik geïnteresseerd was diens werk over te nemen totdat iemand nieuw vast was geworven. Coca-Cola ging akkoord en ik werd van A tot Z verantwoordelijk voor de opvolging van de P&L van vier door het bedrijf gecommercialiseerde producten.”

“Die taak had een veel strategischer karakter en behoorde tot de corebusiness van de onderneming. Ik volgde vier merken, hield de rendabiliteit in de gaten en maakte, op beperkte schaal, strategische analyses rond business cases. Het gaf mijn carrière een nieuwe boost. Jammer dat het coronavirus roet in het eten kwam gooien.”