Artikel

Assessment & Development Centers: meekijken in het hoofd van de finance professional

22 november 2022

Finance professionals zijn zich niet altijd bewust van hun voorkeuren en kwaliteiten. Daardoor zitten ze soms niet in de rol die het beste bij hen past en dat maakt het lastiger om de juiste keuze te maken bij werving en selectie. TriFinance biedt een scala aan online scans en verdiepende Assessment en Development tools om finance professionals in hun kracht te zetten. Hoe zien die tools eruit?

TriFinance heeft meerdere online tools om finance professionals inzicht te geven in hun sterktes en job voorkeuren. In deze tools komen zowel harde als zachte vaardigheden aan bod. Zo krijgt ook de hiring manager een duidelijk beeld van de expertise, het potentieel, de ambitie en de intrinsieke motivatie van de kandidaat.

De Controller Scan: een blik op de denkkracht

De Controller Scan draait rond denkkracht (of thinking power). We gaan na of iemand denkt als een business controller of als een financial controller. Een financial controller wil cijfers neerleggen die 100% correct zijn, een business controller kijkt naar opportuniteiten en businesskansen. Juist of fout bestaat niet in de scan. Kandidaten krijgen een set van vijf vragen en alle beschikbare antwoorden kunnen geldig zijn. Wie meer aanleg heeft voor business controlling zal net in die vragen de meeste moeite investeren. Wie in de richting van finance controlling gaat, zal de bijbehorende antwoorden de hoogste score geven. Afhankelijk van waar de intrinsieke kracht ligt, komt een kandidaat dus bij één van beide profielen uit.”

Deskundigheid

De tweede scan peilt naar de operationele inzetbaarheid van een finance medewerker. Hoe goed kent de deelnemer zijn vak? Tot op welke hoogte kent hij bijvoorbeeld de Belgische boekhoudregels? Deze scan helpt om voorbij de pure anciënniteit te kijken. Heeft een ervaren deelnemer echt meer kennis dan een minder ervaren werknemer? Net als bij de Controller Scan leidt dit tot een objectivering die uitstekend van pas komt tijdens een eventueel gesprek. Bovendien kunnen we dankzij de duizenden scans die we de voorbije jaren hebben uitgevoerd, gemakkelijk vergelijken en benchmarken we de kandidaat ook met zijn peers.

Een finance team in balans

De scans zijn niet alleen van enorme toegevoegde waarde in een werving- en selectieproces, maar helpen de CFO ook om inzicht te krijgen in zijn of haar team. Wie zijn de talenten binnen het team en wie heeft meer ondersteuning nodig? Zijn de teamleden complementair? Heb ik business controllers die beter werk zouden leveren als financial controller, of omgekeerd? De Assessment en Development tools van TriFinance helpen enorm om een evenwichtig finance team samen te stellen.