Artikel

Top 5 meest gelezen artikels van 2022 - Public Sector

20 december 2022

In 2022 waren lezers met belangstelling voor overheidsgerelateerde onderwerpen bijzonder geboeid door het carrièreverhaal van Business Manager Publieke Sector Veerle Poelmans, en door de lessen die zij had geleerd tijdens een trektocht door Lapland. Het succes van dit verhaal illustreert eens te meer hoe nauw carrière en business bij TriFinance met elkaar verweven zijn. Andere hoogtepunten uit 2022 zijn een project in het kader van een schaalvergroting van de sociale huisvesting die door de Vlaamse overheid wordt opgelegd, en verschillende andere projecten in de publieke sector met betrekking tot de impact van duurzaamheid op lokale overheden en bedrijven.

#1 Veerle Poelmans: 'Lapland was een tussenstop in mijn carrière'

In het najaar van 2021 trok Veerle Poelmans, toenmalig Algemeen Directeur van Lokaal Bestuur in Niel, naar Lapland om haar 50ste verjaardag te vieren. Het moest een fysieke uitdaging worden die haar meer zelfbewustzijn zou geven en tegelijk een coachende oefening in persoonlijk leiderschap. In dit interview blikt ze terug op significante momenten uit haar loopbaan en op de lessen van het hoge Noorden: "Improviseren kun je daar niet", zegt ze. 'Ik heb geleerd dat je meer uit een project haalt als je goed voorbereid bent.'

Lees het interview hier

#2 Evolueren naar één sociale woonmaatschappij

In oktober 2021 besliste de Vlaamse overheid dat de verschillende actoren die actief zijn in sociale huisvesting, dienen te fuseren tot één sociaal verhuurbedrijf voor een bepaald werkingsgebied. De Ideale Woning, een grote huisvestingsmaatschappij met 8.000 woningen in portefeuille, heeft TriFinance gevraagd een aantal financiële simulaties te maken voor onder meer patrimonium, leningen, huurinkomsten, huurlasten, personeelsbudget, onderhoudskosten en toekomstige projecten.

Lees het artikel hier

#3 Op weg naar een performant lokaal klimaatbeleid

De European Green Deal, op Vlaams niveau doorvertaald naar het Lokaal Klimaat- en Energiepact en het Burgemeestersconvenant, benadrukken het belang en urgentie van een lokaal transversaal klimaatplan. In 2018 ging de Stad Roeselare samen met TriFinance de uitdaging aan om een programma op te stellen dat door bestuur, administratie en burger werd gedragen. In dit interview blikken Project Consultant Helena Vandekerckhove en Business Manager Bart Van der Velde bij TriFinance Public Sector terug op deze succesvolle case.

Lees het interview hier

#4 Stad Roeselare streeft naar klimaatneutraliteit tegen 2050

Steden en gemeenten zijn belangrijke actoren om tegen 2050 klimaatneutraal te zijn. In 2017 ondertekende de stad Roeselare het Burgemeestersconvenant. Een jaar later presenteerde het bestuur een klimaatplan voor een klimaatneutraal Roeselare in 2050. Om haar klimaatplan uit te voeren, besloot de stad een programma uit te rollen met organisatiebrede klimaatdoelstellingen.

Helena Vandekerckhove legt uit

Impactanalyse Europees relancebeleid in de bouwsector voor Wienerberger NV

Wienerberger NV vroeg TriFinance om een relevante impactanalyse te maken van het omvangrijke Europese herstelplan op haar (toekomstige) activiteiten. Het bedrijf wilde ook weten hoe deze plannen nationaal en regionaal vertaald zullen worden.

Lees het verhaal van Steve Waeyaert en Jens Vanpevenaege